SKONTAKTUJ SIĘ

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Certyfikatu Rzetelności i programu Rzetelna Firma, skontaktuj się z nami

KACZMARSKI GROUP SP. Z O.O.

ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
tel.: (71) 773 63 73
fax.: (71) 785 01 41
e-mail: info@rzf.pl

Program Rzetelna Firma jest organizowany przez KACZMARSKI GROUP SP. Z O.O. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000576742; NIP: 8952053350; kapitał zakładowy: 58 081 000 zł, wpłacony w całości.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Andrzej Kulik
tel.: (71) 78 50 318
e-mail: media@rzf.pl

<
>
Telefon

71 77 37 077

E-mail

INFO@RZF.PL